• InnoAboa

Verkkokaupan luominen asiakkaalle
InnoAboan yksi projektiryhmä sai maaliskuun puolivälissä suunnitellusti päätökseen verkkokauppa-projektin, joka oli aloitettu helmikuussa. Projektin toimeksiantona oli luoda erityisnuoria työllistävälle yritykselle mahdollisimman helppokäyttöinen verkkokauppa, jossa nämä nuoretkin pystyisivät olemaan mukana tekemässä.

Projektiin kuului ennen varsinaista sopimusta potentiaalisten verkkokauppa-alustojen tutkiminen ja saatujen tietojen esittäminen asiakkaalle, jotta he pystyisivät valitsemaan vaihtoehdoista parhaimman heidän tavoitteilleen. Alustan valitsemisen jälkeen tehtiin sopimus ja verkkokaupan luominen aloitettiin 1.2.2021.

Projektin päätehtäviä olivat visuaalinen suunnittelu yrityksen imagon mukaisesti, sivujen luominen ja editointi, sekä sähköpostiviestien ja tärkeiden verkkokaupan toimintojen kuntoon laittaminen (esim. maksupalveluntarjoaja ja domain).

Kun verkkokauppa alkoi lähenemään valmistumista, aloitettiin ohjeiden tekeminen. Ohjeiden tarkoituksena oli helpottaa asiakasta ja erityisnuoria navigoimaan verkkokauppa-alustaa ja tekemään toimintoja, kuten lisäämään tuotteita ja käsittelemään tilauksia. Ohjeisiin laitettiin kuvat, tekstiselitykset ja havainnollistavat elementit selittääkseen selkeästi, mitä tilanteessa kuului tehdä. Ohjeita luotiin yhteensä kahdeksan, jotka sisälsivät mainittujen asioiden lisäksi mm. sisäänkirjautumisen, tuoteryhmän lisäämisen, tuotteen poistamisen ja sivujen tekstien muokkaamisen.

Lopuksi luovutimme verkkokaupan ja ohjeet asiakkaalle viimeisellä tapaamisella opetuksen muodossa, missä kävimme neuvoen läpi ohjeet asiakkaan kanssa. Samalla näytimme sivujen lopputulosta, johon asiakas oli hyvin tyytyväinen niin kuin projektiryhmäkin.

13 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki